Smlouva: Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko - jih, TES, EIA, TP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1935
Evidenční číslo: S-1659/DOP/2022
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 789 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 165 779,00
Zadávací řízení: Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko - jih, TES, EIA, TP

Název (předmět)

Zlepšení dopravní obslužnosti území Říčansko - jih, TES, EIA, TP

Stručný popis

Koridor D074 (silnice II/107) - cílem je zpřesnění směrového vedení trasy přeložky silnice II/107 v souladu s koridorem uvedeném v ZÚR. Trasování bude vycházet ze studie zpracované v roce 2016.
Navržená trasa zároveň bude maximálbně respektovat trasu dopravní infrasktruktury vymezenou v územních plánech obcí a zároveň bude respektovat připravovaný záměr rekonstrukce křižovatky silnic II/107 x III/1015.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy