Smlouva: II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1570
Evidenční číslo: S-3080/DOP/2019
Datum uzavření smlouvy: 03.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 108 787 926,00
Cena v Kč vč. DPH: 131 633 390,00
Zadávací řízení: II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

Název (předmět)

II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky (stavebních prací) je rekonstrukce silnice II/106 v celkové délce 4.989 m. Únosnost vozovky ve stanoveném úseku je nevyrovnaná a moduly pružnosti asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev jsou lokálně nízké. Povrch vozovky je deformovaný, vykazuje trhliny, plošné deformace podél okrajů vozovky, olamování okrajů vozovky a celoplošné kaverny. Dále se vyskytují mozaikové a nepravidelné trhliny, příčné i podélné trhliny, vysprávky, hloubková koroze, nepravidelné hrboly. Lze konstatovat, že tyto poruchy souvisí s vyčerpáním životnosti konstrukce.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy