Smlouva: Vyklizení objektů kůlen, garáží a přilehlých pozemků v areálu Lázeňská 826, Sadská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1165
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 94 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 114 466,00
Zadávací řízení: Vyklizení objektů kůlen, garáží a přilehlých pozemků v areálu Lázeňská 826, Sadská

Název (předmět)

Vyklizení objektů kůlen, garáží a přilehlých pozemků v areálu Lázeňská 826, Sadská

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vyklizení objektů kůlen, garáží a přilehlých pozemků v areálu Lázeňská 826, Sadská.
Jedná se o objekty bez čp/č. ev. nacházejících se na pozemcích p.č. st. 1624, p.č.st.1625/2, p.č. st.1634/5, p.č. st 1634/3 a p.č. st. 1634/4, včetně venkovních skládek a jinak nesoustředěného odpadu na přilehlých pozemcích p.č. st.1623/3 a p.č. 1634/2 v obci a k.ú. Sadská.

Celkový objem odpadu činí cca 62 m3, z toho nebezpečného odpadu (pneumatik, eternitových desek, sudů a jiných nádob s neidentifikovaným obsahem) cca 4 m3.

Předmětem zakázky je vyklízení, nakládka, odvoz a ekologická likvidace odpadu na povolenou skládku, popř. do sběrných surovin odpadu a dále veškeré pomocné práce s vyklízením spojené.

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
Doporučuje se prohlídka místa plnění, která proběhne na základě telefonického objednání u kontaktní osoby zadavatele, která je uvedena na první stránce této výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku a hospodářské správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy