Smlouva: Tvorba webové aplikace pro podávání a administraci žádostí v rámci programu na podporu živnostníků SK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1158
Datum uzavření smlouvy: 15.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 450 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 544 500,00
Zadávací řízení: Tvorba webové aplikace pro podávání a administraci žádostí v rámci programu na podporu živnostníků SK

Název (předmět)

Tvorba webové aplikace pro podávání a administraci žádostí v rámci programu na podporu živnostníků SK

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro webovou aplikaci pro podávání a zpracování žádostí v rámci programu na podporu živnostníků Středočeského kraje. Dodavatel bezplatně dodá významnou část aplikace zdarma. Tato část bude konfigurovatelná a upravitelná na procesy Středočeského kraje a bude se skládat zejména z procesu žádosti, napojené na veřejné registry, proces ověření a schvalování žadatele a žádosti, dvoufaktorové ověření včetně napojení na SMS bránu a generování smlouvy. Odhadovaná hodnota tohoto bezplatně dodávaného SW činí 300 000 Kč. Dále bude nabídka obsahovat práce spojené s implementací a konfigurací tohoto systému na hardware zadavatele. A to zejména napojení na spisovou službu, úprava exportů do IS GINIS a dalších specifických exportu pro potřeby Středočeského kraje. Nedílnou součástí ceny bude i podpora a dohled nad chodem aplikace, a to na období 5 měsíců. Dodavatel uvede ve své nabídce i hodinovou sazbu bez DPH.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy