Smlouva: Provoz webového portálu Středočeského kraje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1132
Evidenční číslo: S-1903/INF/2020
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 736 460,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 101 117,00
Zadávací řízení: Provoz webového portálu Středočeského kraje

Název (předmět)

Provoz webového portálu Středočeského kraje

Stručný popis

Zadavatel ve svém informačním systému provozuje systém, který je významným informačním systémem dle § 2, písmene d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a který se skládá z veřejné části – Portál Středočeského kraje (dále také „Portál“), jehož součástí jsou webové stránky zadavatele – a neveřejné části – Personální portál, který je provozován ve vnitřní síti zadavatele a slouží pro potřeby zaměstnanců. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění podpory a rozvoje systému dle požadavků zadavatele je popsaných v příloze č. 6 – Technická část zadávací dokumentace, kde je uvedena i bližší specifikace systému.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy