Smlouva: Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1059
Datum uzavření smlouvy: 16.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 994 005,00
Cena v Kč vč. DPH: 29 032 746,00
Zadávací řízení: Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu

Název (předmět)

Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou stavební práce na vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, není stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena a účastník jí může překročit.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2. 8. 2019,v 10,00 hodin. Zástupci účastníků, majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí na adrese Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora, před vstupem do objektu (vchod „ u koule“).

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy