Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení místností - Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 05.11.2021 12:00
Oprava pokojů klientů a šaten v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 28.10.2021 12:00
Nákup vitamínových prostředků z FKSP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 25.10.2021 10:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 22.10.2021 10:00
Oprava vnější izolace budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 25.10.2021 10:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupiny B,C a T
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 22.10.2021 12:00
Rámcová smlouva na ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 01.11.2021 10:00
Oprava části společných prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 22.10.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy DPKS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 27.10.2021 15:00
Zajištění internetového připojení pro Krajský úřad Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 10:00
Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 21.10.2021 10:00
Havárie konvektomatu ve ŠJ - opakování č.2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 19.10.2021 13:00
Modernizace IT techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 19.10.2021 10:00
Zhotovení virtuální reality průběhu útoku na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 10:00
Dodání kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 22.10.2021 10:00
všechny zakázky