Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
III/2448 Polerady
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 07.06.2024 10:00
III/2765 Zvířetice - křižovatka se sil. III/2766
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 06.06.2024 10:00
Cyklostezka Greenway Jizera v úseku Mladá Boleslav-Benátky nad Jizerou - PD
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 05.06.2024 09:00
Pořízení polohovacích lůžek včetně aktivních matrací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 31.05.2024 10:00
Externí editor DTM pro KSÚS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 04.06.2024 09:00
Biological caroussel IT prostředky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 28.05.2024 09:00
Rekonstrukce pecí a kachlových kamen v objektech Muzea lidových staveb v Kouřimi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 05.06.2024 10:00
Nákup učebních pomůcek pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady – COP 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 29.05.2024 09:00
II/279 Seletice-Mcely
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 27.05.2024 13:00
II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 13.06.2024 09:00
III/11321 Vlkovec - Růženín
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 05.06.2024 10:00
Zadání pro zhotovení Výhledu rozvoje vybraných druhů sociálních služeb pro konkrétní cílové skupiny do roku 2035, resp. 2050 ve Středočeském kraji II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalní sruby Jizery - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pahorek u Ledčic - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Nové Vsi - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 27.05.2024 10:00
všechny zakázky