Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba a výměna oken v objektu denního a týdenního stacionáře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2020 21.08.2020 10:00
Mediální kampaň na podporu tuzemského cestovního ruchu ve Středočeském kraji pro SCCR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2020 24.08.2020 10:00
Ochranné zdravotní pomůcky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2020 24.08.2020 10:00
Zajištění strážní a bezpečnostní služby pro Muzeum lidových staveb v Kouřimi.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2020 31.08.2020 13:00
Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2020 25.08.2020 12:00
II/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2020 28.08.2020 10:00
II/272, II/610 Benátky nad Jizerou - úprava křižovatky Na Burse
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 20.08.2020 11:00
Vertikální plošina - dodávka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 25.08.2020 11:00
Malířské práce v budově KÚSK 2020-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 24.08.2020 09:00
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 10:00
Tři studie proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 04.09.2020 10:00
Rekonstrukce střechy na bytovém domě č. p . 147 a č. p. 148 v Ledcích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 31.08.2020 14:00
Výuka autoškoly pro žáky - skupina B,C a T
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 26.08.2020 10:00
TDS vč. BOZP na akci Celková obnova objektu lampovny v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 31.08.2020 14:00
Projekční technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 31.08.2020 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››