Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„ Domov seniorů Benešov – kompaktní trafostanice BPP „
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 30.07.2021 16:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žerka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Oprava podlahy v tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 28.06.2021 13:00
Tisk letáků k Integraci oblastí Kolínska a Kutnohorska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 25.06.2021 10:00
Plničky klimatizace - autodílna Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 25.06.2021 10:00
Nákup multifunkčního zařízení pro tisk a kopírování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 24.06.2021 13:00
Výměna oken v tělocvičně školy včetně zateplení obvodového pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
„Oprava střech na dílnách školy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 30.06.2021 11:00
Projekt prevence kriminality – Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Nábytek a bytový textil pro klienty a personál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Tablety, velké a malé el. spotřebiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Vybavení zahrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Síťová infrastruktura IS KÚ – dodávka HW a souvisejících služeb
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 19.07.2021 10:00
Stavební úpravy stropu ŠJ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 23.06.2021 10:00
Výměna linolea na pokojích domově mládeže - 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 28.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››