Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka konvektomatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 19.06.2020 00:00
SOFTWARE PRO KONSTRUKCI JÍZDNÍHO ŘÁDU NA ŽELEZNICI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 15.06.2020 12:00
Výměna oken a oprava fasády - ulice Dusíkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 19.06.2020 12:00
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 16.06.2020 10:00
Nákup tabletů a wi-fi infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 11.06.2020 22:00
PR propagace na podporu Středních Čech jako součást kampaně Střední Čechy královské podpořené spoluprací s ambasadory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 12.06.2020 09:30
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická – Aktualizace vyjádření správců sítí, diagnostiky a zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 18.06.2020 10:00
II/240, hr. hl.m. Praha-II/101, stavba Černý Vůl, opěrná zeď
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Mlhoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 24.06.2020 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 22.06.2020 10:00
„Zpracování studie proveditelnosti DTM Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 15.06.2020 10:00
ICT technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 10.06.2020 13:00
„Postavení výklenkové kaple se sousoším sv. Jana Nepomuckého z Tismic“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 22.06.2020 15:00
Multisenzorická místnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 12.06.2020 15:00
„[Pořízení výtahu a vybudování bezbariérového přístupu]“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 14.06.2020 23:00
všechny zakázky