Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka školního nábytku SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2021 16.12.2021 12:00
Služby účetních
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2021 14.12.2021 11:00
Servisní činnost pro archeologické výzkumy 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 13.12.2021 12:00
Zajištění tělovýchovného kurzu pro 45 studentů a 5 pedagogických pracovníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou, p. s. s. – Lipník č. p. 110
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 20.12.2021 10:00
„Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky – část C“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 12:00
„Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky – část B“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 12:00
„Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky – část A“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 12:00
Odvoz nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 13.12.2021 12:00
„Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky“
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2021
Dodávka a montáž 1 ks výtahu v Domově Pod Lipami Smečno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 16.12.2021 10:00
Dodávky hnědého uhlí 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 15.12.2021 12:00
Ošetřovatelský simulátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 13.12.2021 10:00
Realizace veletržních stánků včetně grafických návrhů pro SCCR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 10:00
Jednorázové lůžkoviny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 10.12.2021 10:00
všechny zakázky