Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zadního vchodu do budovy ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 20.08.2021 10:00
Užitkový vůz
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 12.08.2021 15:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
nadlimitní Příjem nabídek 02.08.2021 02.09.2021 10:00
Zahradní traktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 13.08.2021 08:00
Rekonstrukce domu v Kamýku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 18.08.2021 12:00
Vybavení přednáškové místnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 10.08.2021 13:00
Nájem a provoz tiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 12.08.2021 15:00
III/1051 Psáry, homogenizace II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 13.08.2021 10:00
Oprava obvodového pláště budovy školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 19.08.2021 12:00
Šablony II - Zvyšení kvality vzdělávání na ISŠT Mělník - nákup notebooků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 16.08.2021 10:00
Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 06.08.2021 10:00
Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 06.08.2021 12:00
II/240, III/2404 Horoměřice, dešťová a splašková kanalizace - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Dodávka hygienických, čistících a úklidových prostředků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 31.08.2021 12:00
Oprava toalet v tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 23:59
všechny zakázky