Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizační přípojka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 24.08.2020 15:00
II/605, diagnostický průzkum mostů ev.č. 605-026 a ev.č. 605-027
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 17.08.2020 10:00
Králův Dvůr – obchvat – II. část
podlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 25.08.2020 10:00
III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice
podlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 25.08.2020 10:00
DISTRIBUCE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO SCCR PRO CELOU ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 17.08.2020 09:00
Dodávka přístrojů a nářadí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 21.08.2020 10:00
Oprava střechy garáží techniky na středisku KSUS Žandov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 14.08.2020 11:00
Podklady a posudky pro stavební úřady na demolici a výstavbu 7 CMS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 14.08.2020 11:00
Pořízení automobilu pro přepravu osob – 9 míst
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 20.08.2020 10:00
NÁKUP OSOBNÍHO VOZIDLA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2020 24.08.2020 11:00
Revitalizace výukové zahrady - I. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 10:00
Revitalizace výukové zahrady - II. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 10:00
Výměna oken v dílnách školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 26.08.2020 13:00
Trafostanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 13.08.2020 12:00
Oprava střechy vysoké budovy odborného výcviku-cukráři.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 14.09.2020 14:00
všechny zakázky