Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 12.12.2022 10:00
Nákup vybavení a pomůcek pro školní vyučování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 15.12.2022 00:00
Papír do termotiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 09.12.2022 10:00
Nákup počítačového vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 09.12.2022 13:00
Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 09:00
Revitalizace osvětlení ve velkém sále muzea
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 10:00
Virtuální učebna anatomie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 10:00
„NPO - IT pomůcky: 3D tiskárna, robotická sada, elektronické učebnice, tablety, grafické tablety, interaktivní vzdělávání, classroom management, programovací a kreslící nástroj, filamenty“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 05.12.2022 12:00
Elektrická požární signalizace - EPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 08.12.2022 09:00
Dodávka tabletů v rámci Plánu národní obnovy na SŠSaŘ Stochov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 05.12.2022 10:00
Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky – 2 etapa (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 07.12.2022 12:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast D9 – Nymbursko
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2022 14.02.2023 23:59
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast D8 – Kolínsko
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2022 14.02.2023 23:59
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast D3 – Vlašimsko
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2022 14.02.2023 23:59
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast D2 – Sedlčansko
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2022 14.02.2023 23:59
všechny zakázky