Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Letní pneumatiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2020 05.03.2020 10:00
Plynové kotle pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2020 09.03.2020 10:00
Ekonomické hodnocení efektivnosti záměru zavedení parciálních trolejbusů do Středočeského kraje pro linky 376 a 377
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2020 10.03.2020 10:00
Správa školní sítě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2020 18.03.2020 13:00
Oprava terasy a schodů.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 06.03.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup mléčných výrobků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 10.03.2020 00:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 16.03.2020 15:00
Rekonstrukce pokojů II.Etapa 21 pokojů - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 06.03.2020 12:00
Vybudování 30 nových sociálních zařízení z umakartových jader - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 06.03.2020 12:00
Nákup materiálu a příslušenství na svařování, svařovací techniky 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Nákup hutního materiálu 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Zhotovení plánů péče na ZCHÚ, SCHÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 06.03.2020 10:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice, TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 02.03.2020 10:00
Skupinové úrazové pojištění zaměstnanců
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 10:00
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 24.04.2020 10:00
všechny zakázky