Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa – TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 15.06.2023 09:00
Dodávka notebooků v rámci moderní výuky na SPŠ a VOŠ Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 13.06.2023 11:00
Oprava kotelny Velíšská 116 Vlašim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 12.06.2023 09:00
Nákup devítimístného automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 12.06.2023 10:00
Nákup IT vybavení do počítačové učebny – počítače (16 ks), monitory (16 ks) a notebooky (8 ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 12.06.2023 12:00
IT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 09.06.2023 09:00
TDS a koordinátor BOZP pro přístavbu budovy SOŠ a SOU Kladno v rámci IROP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 13.06.2023 13:00
Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji – zajištění provozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 09.06.2023 09:00
III/24417 Dřísy-směr Lhota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 14.06.2023 10:00
III/24034 Uhy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 14.06.2023 09:00
III/11411 Libomyšl
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 13.06.2023 09:00
II/279 Žehrov – hr. kraje HK
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 13.06.2023 10:00
Nákup automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 06.06.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava iQLANDIA Liberec 12. 6. 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 05.06.2023 12:00
ANALÝZA PROFESNÍ ASPIRACE ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 06.06.2023 14:00
všechny zakázky