Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024 – 2030
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 10.02.2023 08:00
Letní tábory s inline bruslením
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 05.02.2023 20:00
Sportovní kurz 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 03.02.2023 12:00
Dodávka elektrického multifunkčního zařízení s automatickým zdvihem košů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 10.02.2023 08:00
III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č. 2399-1 přes Pálečský potok
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 10.02.2023 10:00
Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 10.02.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze Enviropol Jihlava - 15.2.2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 12:00
II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 10.02.2023 10:00
Komplexní správa IT ve SMR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 31.01.2023 10:00
III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 07.02.2023 09:00
III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 07.02.2023 09:00
Zajištění správy a údržby IT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 10.02.2023 09:00
Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 10.02.2023 13:00
Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na chalupě a špýcharu z Budče a špýcharu čp. 7 v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 31.01.2023 10:00
III/10160 Zápy
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 10.02.2023 10:00
všechny zakázky