Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kotlů a technologie kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 11.07.2022 12:00
Stan s příslušenstvím pro zajištění zázemí při řešení události s hromadným postižením osob
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 13.07.2022 12:00
Celotělový výukový model pro KPR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 13.07.2022 10:00
Dodání a montáž 28 kusů regálů do depozitáře Oblastního muzea Praha-východ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 15.07.2022 09:00
Výměna podlahových krytin na pokojích klientů v 2.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 07.07.2022 09:00
Zajištění úklidového servisu v objektu Domova seniorů Rudná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 20.07.2022 14:00
Projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení ke stavbě - Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 19.07.2022 10:00
Stoly pro výuku oboru elektrikář
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 07.07.2022 11:00
Nákup učebních pomůcek pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady, COP 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 14.07.2022 09:00
PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 18.07.2022 11:00
Oprava střechy na budově Rakovník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 15.07.2022 08:00
Modernizace plynové kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 11.07.2022 10:00
Oprava prádelny DD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 01.07.2022 12:00
Dodávka provizorních označníků a náhradních dílů pro zastávky ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 04.07.2022 09:00
Druhá domácnost DOZP – vybavení nábytkem a bytovým textilem (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 11:00
všechny zakázky