Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavby a BOZP - Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 10.10.2022 10:00
Dodávka a instalace EPS v objektu Domova Unhošť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 07.10.2022 09:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze Plzeň – Techmania Science Center Plzeň - 18.10.2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 07.10.2022 12:00
ošetření dřeva krovů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 06.10.2022 09:00
II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - zajištění nestabilní skalní stěny
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2022 12.10.2022 09:00
Nákup projektorů v rámci programu Zavádění inovativních metod do výuky 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 03.10.2022 09:00
Papírové ručníky 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Revitalizace koupelen v Domově Buda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 05.10.2022 17:00
Nákup notebooků a příslušenství v rámci programu NPO Prevence digitální propasti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 03.10.2022 09:00
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 03.10.2022 12:00
I/38 Obchvat Čáslav - mosty, oprava objízdné trasy - II. etapa – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 06.10.2022 10:00
III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv - TDI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 06.10.2022 10:00
Nákup chromebooků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 03.10.2022 12:00
Elektromobilita – vozový park KÚ – Instalace 2 ks dobíjecích stanic 22kW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 30.09.2022 09:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B8 – Poděbradsko
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 21.11.2022 23:59
všechny zakázky