Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 18.10.2023 09:00
Oprava oken PB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 07:00
Smlouva o právní podpoře při přípravě zadávací dokumentace pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a související poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 12:00
Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice – obnova povrchu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 09:00
II/101 Otvovice - PD
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 09:00
Helmy pro mimořádné události ZZS SK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2023 06.10.2023 10:00
Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé - I. fáze: rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v Dolní Krupé, realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 25.10.2023 10:00
ZZS Středočeského kraje – mobilní zdroje elektrické energie – 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 03.10.2023 10:00
Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně Řevnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 02.10.2023 12:00
Digitalizace sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vybavení digitalizačního pracoviště - dodávka HW a SW
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Galerie Středočeského kraje – zajištění strážní a bezpečnostní služby
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 23.10.2023 10:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 12.10.2023 10:00
V+V projekt Hořovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 11:00
V+V projekt Čelákovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 12:00
Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 09.10.2023 13:00
všechny zakázky