Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace vizuálního stylu a zajištění grafických prací pro SCCR II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 29.04.2021 10:00
III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1 - TDI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 05.05.2021 11:00
Nákup jednorázových nitrilových rukavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 27.04.2021 10:00
„Rekonstrukce střechy na obytném stavení z 19. stol. v areálu tvrze v Hradeníně“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 19.05.2021 13:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, stanoviště 6430
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 30.04.2021 10:00
III/00519 Úhonice-Rudná-SD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 29.04.2021 10:00
„Rekonstrukce střechy na obytném stavení z 19. stol. v areálu tvrze v Hradeníně“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 19.05.2021 13:00
Nákup učebních pomůcek pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Dodávka osobního automobilu pro výuku autoškoly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 30.04.2021 12:00
Zajištění péče o kriticky ohrožený druh Koniklec otevřený – k.ú. Líšnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 30.04.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2021 30.04.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hradiště - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2021 30.04.2021 10:00
Nákup vybavení pro virtuální realitu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 11:00
Opakované dodávky výpočetní a kancelářské techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 23.04.2021 13:00
Malířské práce v objektech domova pro seniory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 22.04.2021 10:00
všechny zakázky