Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace výukové zahrady - I. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 10:00
Revitalizace výukové zahrady - II. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 10:00
Výměna oken v dílnách školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 26.08.2020 13:00
Trafostanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 13.08.2020 12:00
Oprava střechy vysoké budovy odborného výcviku-cukráři.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 14.09.2020 14:00
ICT technika 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 07.08.2020 13:00
Chemické čištění topného systému ústředníhoi topení v objektu domova pro seniory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 07.08.2020 10:00
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 12.08.2020 12:00
Zajištění pobytových služeb včetně stravování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 17.08.2020 12:00
„Oprava chodby a schodiště CHB“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 14.08.2020 09:00
Rekonstrukce osvětlení tělocvičny - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 10:00
PD + OD – Výsadba stromů a keřů ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 12:00
Malování pokojů klientů a provozních prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 20.08.2020 12:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU BEROUN - HLINKY - Docházkový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 07.08.2020 10:00
Nákup IT techniky II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2020 05.08.2020 11:00
všechny zakázky