Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 26.08.2019 10:00
Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území a ochranného pásma přírodní rezervace Zvolská homole
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 30.08.2019 00:00
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 27.08.2019 12:00
„SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce“ část C.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 30.08.2019 10:00
Zabezpečení hlavního vchodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 26.08.2019 10:00
Oprava střechy ZZS Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 29.08.2019 18:00
Oprava sociálního zařízení ZZS Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 29.08.2019 10:00
JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 11.09.2019 10:00
Dodávka domovnických prací v objektu domova seniorů v Jenštejně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 23.08.2019 10:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 30.08.2019 14:00
Dodávka stroje pro úklid podlahových ploch
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 23.08.2019 10:00
Pořízení osobního vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 22.08.2019 10:00
ZZS Středočeského kraje - speciální vozidla pro přepravu materiálu - 2017
podlimitní Příjem nabídek 14.08.2019 30.08.2019 10:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení v objektu Gen. Eliáše 483, Kladno – Dubí.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 12.09.2019 10:00
Oprava a údržba oken nádvorní strany Josefínského křídla Mladoboleslavského hradu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 17:00
všechny zakázky