Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní správa IT v Domově seniorů Uhlířské Janovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 30.05.2019 10:00
Výcvik řidičského oprávnění sk. B a sk. C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 31.05.2019 10:00
Stavební úpravy – změna užívání bytové jednotky, Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Dodávka pelet
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 28.05.2019 09:00
Dílenské stoly pro výuku oboru elektrikář
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 03.06.2019 12:00
Výměna IT vybavení v počítačové učebně č.37 SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 05.06.2019 10:00
„Dodávka ICT techniky pro SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 03.06.2019 10:00
Ekonomický účetní software
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 30.05.2019 10:00
Dodávka 10 ks počítačů PC AIO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 07.06.2019 14:00
Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 30.05.2019 10:00
Šatní skříňky – dodávka a instalace, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 17.06.2019 12:00
Oprava podlah v učebnách školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 31.05.2019 10:00
Nákup ochranných pracovních oděvů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 31.05.2019 12:00
Oprava povrchu podlahy šaten - epoxidová stěrka, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 17.06.2019 12:00
všechny zakázky