Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Mezinárodní aktivity SOŠ stavební a SOU stavební Kolín – Itálie 2023“.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 12:00
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 10:00
Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 11.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava na soutěž v Kutné Hoře 19. 4. 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 03.04.2023 12:00
„12. aktualizace Zásad územního rozvoje SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu dopravního řešení v lokalitě Mělník - Horní Počaply – Liběchov včetně staveb souvisejících“,
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 03.04.2023 10:00
Nákup 2 ks automobilů pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 05.04.2023 10:00
„Vyrozumívací zařízení pro komunikaci sestra(pečovatelka) - klient“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 04.04.2023 13:00
Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 09:00
Nákup užitkového automobilu - revizorské vozidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 01.06.2023 09:00
Setkání členů Rady Středočeského kraje s řediteli příspěvkových organizací kraje-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 10:00
Opakované dodávky materiálu pro školní zubní laboratoř SOŠ a SZŠ Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 10:00
III/10114 Vestec-Libeň II
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 18.04.2023 09:00
Poskytování právních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 17.04.2023 09:00
II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017 – TDI, BOZP, GEO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 09:00
Nákup vozidla pro přepravu invalidů s doprovodem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 13:00
všechny zakázky