Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobních automobilů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 26.08.2022 12:00
Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 19.08.2022 10:00
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 19.08.2022 11:00
V+V projekty ÚAPPSČ - skrývka ornice pro potřeby archeologického výzkumu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 19.08.2022 11:00
Oprava havarijního stavu plynové kotelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 22.08.2022 12:00
III/10114 Vestec-Libeň
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 02.09.2022 09:00
Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 05.09.2022 09:00
ZZS Středočeského kraje – technologie vybavení zdravotnického operačního střediska – 2021
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 10:00
TDS a služby koordinátora BOZP na projekt Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 16.08.2022 10:00
Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 18.08.2022 13:00
Rekonstrukce kuchyně - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 16.08.2022 08:00
Dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany, realizace parku (opakování)
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Sanitní vozidla ZZS – typ C
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 05.09.2022 10:00
II/121 Votice, ul. Husova
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2022 05.09.2022 09:00
všechny zakázky