Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice u Prahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 13.05.2019 10:00
Nákup mechatronického hrotového soustruhu s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 03.05.2019 12:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 09.05.2019 07:00
Nákup 2 ks průmyslových praček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2019 02.05.2019 10:00
Rekonstrukce střechy DOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2019 06.05.2019 10:00
Oprava vnitřních a venkovních prostor na objektu č.p. 33, Barborská ulice, Kutná Hora 284 01
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 08:30
Výměna skleněné zástěny v budově 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 12:00
Šatní skříně pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 07.05.2019 10:00
„POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO DOMOV IVÁŇ“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 09:30
„NÁKUP SOUBORU KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ PRO DOMOV IVÁŇ“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 09:00
Sada výukových učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 12:00
Nákup ložního a pacientského prádla pro klienty Domova Unhošť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výroba, dodávka a montáž šatních skříní na domov mládeže na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 30.04.2019 10:00
ICT vybavení pro Střední školu letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 07.05.2019 00:00
Dodávka a montáž dataprojektorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 03.05.2019 12:00
všechny zakázky