Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 02.11.2020 13:00
Nákup pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 02.11.2020 10:00
Notebooky - Gymnázium Dobříš, 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 02.11.2020 12:00
Dodávka průmyslové pračky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 04.11.2020 13:00
Výměna serveru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 30.10.2020 12:00
Dodávka a pokládka podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 30.10.2020 10:00
Dodávka 22 ks notebooků dle přiložené specifikace (příloha č.1)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 13.11.2020 12:00
Dodávka CNC dřevoobráběcího korpusového centra
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 10:00
Oprava zadního vchodu do budovy ZUŠ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku ICT
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2020 22.10.2020 15:00
Notebooky pro distanční výuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 12:00
Dodávka jednorázových rukavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 27.10.2020 12:00
Oprava osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 06.11.2020 10:00
II/11553 Pičín - rekonstrukce opěrné zdi - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 13:00
Praktická výuka autoškoly skupiny T a B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 12.11.2020 10:30
všechny zakázky