Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný, Šultysova 518

  • Název: Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný, Šultysova 518
  • IČO: 46416277
  • Adresa:
    Šultysova 518
    274 01 Slaný
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_99.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 524344

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016