Profil zadavatele: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

  • Název: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
  • IČO: 61100226
  • Adresa:
    Legionářů 402
    261 02 Příbram
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_98.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava učebny gymnázia
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2023 09.06.2023 12:00
Nástavba budovy Gymnázia Příbram - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 25.05.2023 12:00
Tiskové prostředí pro Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 28.05.2020 12:00
Oprava oplocení školního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 12.09.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016