Profil zadavatele: Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229043
  • Adresa:
    Náměstí Svobody 1475
    250 82 Úvaly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_95.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
profesionální pračka s kapacitou 11kg suchého prádla a průmyslový bubnový sušič s kapacitou sušení min. 13kg prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 30.11.2019 03:00
Výměna lůžkového výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 20.08.2018 10:00
Výměna osobního výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2018 20.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016