Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Mělník, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Mělník, příspěvková organizace
  • IČO: 49518941
  • Adresa:
    sady Na Polabí 2854
    27601 Mělník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_91.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2018 27.12.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016