Profil zadavatele: Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 75009889
  • Adresa:
    Suchomasty 1
    267 22 Suchomasty
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_88.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527912

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks dodávek pro sociální služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2024 22.05.2024 10:00
Zajištění inženýrské činnosti - TDI- pro realizaci akce Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 27.02.2024 10:00
Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce střechy zámecké budovy Suchomasty“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2023 29.03.2023 10:00
Gastro zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.02.2023 24.02.2023 07:20
Rekonstrukce koupelen na detašovaném pracovišti Liteň
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 07.03.2023 09:00
Organizace aktivizačních činností
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2022 21.11.2022 09:00
Správa a údržba zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2022 21.11.2022 09:00
Účetní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 26.09.2022 09:00
výzva k podání nabídky: koupě os. automobilu 8, míst
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 29.11.2019 15:00
Kompletní vedení finančního a mzdového účetnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 11.12.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016