Profil zadavatele: Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace
  • IČO: 61632155
  • Adresa:
    Školní 556/1
    290 01 Poděbrady II
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_86.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033541

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2021 14.12.2021 10:00
Dodání 12ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2021 13.12.2021 10:00
Oprava zvonkového systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2021 11.11.2021 10:00
Pedálová harfa 47 strun
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 10.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016