Profil zadavatele: Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574

  • Název: Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
  • IČO: 67673015
  • Adresa:
    Palackého třída 574
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_85.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 24.07.2023 09:00
Výměna otvorových výplní
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 06.06.2023 08:00
Nákup pianina Petrof P125 M1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2023 20.02.2023 00:00
Poskytování komplexních služeb mzdové a účetní agendy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016