Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Český Brod, Kollárova 419

  • Název: Základní umělecká škola, Český Brod, Kollárova 419
  • IČO: 61882062
  • Adresa:
    Kollárova 419
    282 01 Český Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_80.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení