Profil zadavatele: Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo náměstí 75

  • Název: Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo náměstí 75
  • IČO: 00069515
  • Adresa:
    Žižkovo nám. 75
    286 80 Čáslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_8.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 528425

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupiny B,C a T
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2023 27.09.2023 13:00
Jazyková učebna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2023 31.08.2023 12:00
Provedení kurzu svařování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2023 19.05.2023 09:00
Oprava omítek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2022 09.06.2022 00:00
Pokládka linolea v 1. patře školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2022 09.06.2022 00:00
Nákup 18 kusů stolních počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 28.02.2022 09:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupiny B,C a T
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 22.10.2021 12:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupiny B,C a T
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 01.10.2020 12:00
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 ZK - 135 1.1 a základní kurz svařování plamenem ZK 311 1.1
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 29.09.2020 12:00
Výměna oken a oprava fasády - ulice Dusíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 19.06.2020 12:00
Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 - ZK135 1.1
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 14.02.2020 12:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 11.10.2019 10:00
Výměna oken a oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 17.06.2019 10:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupinu B,C a T
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 10.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016