Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
  • IČO: 14451026
  • Adresa:
    V Kolonii 1804
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_78.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2021 23.07.2021 14:00
Nábytek do kabinetů SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 14.07.2021 10:00
Ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 25.03.2021 10:00
Sportovní vybavení do haly BIOS SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 01.03.2021 10:00
Oprava vnitroareálového vodovodu SOŠ a SOU Nymburk - Havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 10:00
Nábytek do učeben SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 18.12.2020 10:00
Bezbariérové sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 15.12.2020 10:00
Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 30.09.2020 10:00
Projektová dokumentace technického zabezpečení objektů SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 22.09.2020 10:00
Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 03.07.2020 10:00
Výukový řidičský trenažer pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 04.06.2020 10:00
Osobní užitkový automobil pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Plynové kotle pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 09.03.2020 10:00
Dodávka svařovací materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
Ruční nářadí a nástroje pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››