Profil zadavatele: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209271
  • Adresa:
    Vidim 1
    277 21 Liběchov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_76.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527468

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kabelové trasy mezi RS 1 a plynovou stanicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2018 19.11.2018 12:00
Domov seniorů Vidim-dodávka tří kusů průmyslových praček
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2018 10.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016