Profil zadavatele: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

  • Název: České muzeum stříbra, příspěvková organizace
  • IČO: 00342246
  • Adresa:
    Barborská 28/9
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p.507, Kutná Hora
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 23.07.2024 09:00
Nová střecha na objektech trejvů Českého muzea stříbra,p.o. Barborská 28, 28401 Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 30.11.2023 09:00
Nákup služebního automobilu ve vícemístné verzi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 30.11.2023 09:00
Restaurování závěsných obrazů s námětem portrétu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2023 15.05.2023 10:00
Projektová dokumentace pro akci odstranění havarijního stavu, rekonstrukci a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, č.p. 507, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 13.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016