Profil zadavatele: České muzeum stříbra

  • Název: České muzeum stříbra
  • IČO: 00342246
  • Adresa:
    Barborská 28
    284 01 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 18.09.2018 09:00
Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - projekt a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 06.03.2018 09:00
Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla – TDS a technik BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 18.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016