Profil zadavatele: Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

  • Název: Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826
  • IČO: 66493030
  • Adresa:
    Jaselská 826
    280 90 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_69.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Junior centrum kybernetické bezpečnosti – výkon odborného dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 14.11.2023 10:00
Vybudování venkovního sportoviště - SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín
podlimitní Zadáno 14.07.2023 07.08.2023 10:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 25.07.2023 12:00
Vybudování JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2022 02.12.2022 13:30
Oprava – výměna svislého potrubí kanalizace v budově DM – 1 stoupačka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 12:00
Oprava lina v učebnách a na pokojích DM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 09.07.2021 12:00
Servisní služby IT technologií ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 13.07.2021 12:00
Oprava sborovny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 30.06.2021 12:00
Servisní služby IT technologií ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 03.08.2020 12:00
Výměna PVC v učebnách a na DM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 12:00
Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2020 15.05.2020 12:00
Servisní služby IT technologií ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2019 19.07.2019 12:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 08.07.2019 12:00
Oprava lina v učebnách a ubytovacích prostorech
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 04.07.2019 12:00
Výměna rozvodů ÚT na chodbě školy a výměna rozvodů vody ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››