Profil zadavatele: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Název: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • IČO: 00641111
  • Adresa:
    V Kolonii 1804
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_68.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 642012
  • Předchozí profil(y) zadavatele: 232101

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení