Profil zadavatele: Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229124
  • Adresa:
    Školní 161
    257 53 Jankov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_66.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Rámcová dohoda na nákup drogistického zboží pro Domov seniorů Jankov"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 04.02.2020 10:00
Dodávka dezinfektoru podložních mís s výlevkou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 15.11.2019 13:00
Rekonstrukce bezdrátové signalizace Sestra klient
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 25.09.2019 10:00
Dodávka zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Dodávka drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 12:00
Dodávka průmyslového válcového mandlu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 21.02.2019 12:00
Komplexní zpracování mezd
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 05.02.2019 14:00
Dodávka polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 26.11.2018 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2017 14.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016