Profil zadavatele: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace

  • Název: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
  • IČO: 00066567
  • Adresa:
    náměstí Míru 54/20
    27601 Mělník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_62.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 00066567

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3D zaměření VaP objektu Regionálního muzea Mělník, p. o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2023 18.01.2023 00:00
Revitalizace osvětlení ve velkém sále muzea
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 09.12.2022 10:00
Nákup multifunkční barevné tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2022 04.11.2022 17:00
Sanace opěrné zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 18.10.2022 10:00
grafická příprava a tisk publikace Ecce patrona nostra aneb Středočeský památník oslav 1100. výročí mučednictví sv. Ludmily
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 30.08.2022 09:00
Soutěž o vytvoření nového loga - značky Regionálního muzea Mělník, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 16.09.2021 16:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016