Profil zadavatele: Regionání muzeum Mělník

  • Název: Regionání muzeum Mělník
  • IČO: 00066567
  • Adresa:
    Náměstí Míru 54
    276 01 Mělník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_62.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení