Profil zadavatele: Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253

  • Název: Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253
  • IČO: 70856303
  • Adresa:
    Palackého náměstí 253
    268 01 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_6.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016