Profil zadavatele: Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874728
  • Adresa:
    Dolní Cetno 28
    294 30 Dolní Cetno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_58.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního automobilu se 7 místy k sezení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 18.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016