Profil zadavatele: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
  • IČO: 00875350
  • Adresa:
    Brjanská 3079
    272 04 Kladno 4
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_54.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace oplocení areálu - Stochov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2018 03.10.2018 12:00
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 01.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016