Profil zadavatele: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

  • Název: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997
  • IČO: 18620442
  • Adresa:
    Černoleská 1997
    256 01 Benešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_50.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna stoupaček v budově 1 - rok 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Dodávky automobilových náhradních dílů pro potřeby výuky a zajištění provozu na ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2024 16.01.2024 10:00
Dodávky elektromateriálu pro výuku a zajištění provozu ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2024 05.01.2024 09:00
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2023 01.09.2023 10:00
Projektová dokumentace - Snížení energetické náročnosti objektu školních dílen ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023 01.08.2023 11:00
Zajištění služeb školní jídelny s možností stravování zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 15.05.2023 11:00
Servisní služby k tepelným čerpadlům
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 12:00
informační systém HELIOS Fenix
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2022 15.08.2022 11:00
Dodávka elektromateriálu pro potřeby ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 20.01.2020 13:00
Dodávka materiálu pro potřeby výuky autooborů na ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 20.12.2019 13:00
Dodávka elektromateriálu pro potřeby ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 18.01.2019 13:00
Úprava venkovního atria
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 16.11.2018 10:00
Generální oprava frézky FE3B
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 16.11.2018 10:00
Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov
podlimitní Zadáno 05.04.2017 15.05.2017 10:00
Instalace tepelných čepadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016