Profil zadavatele: Základní škola Psáry, příspěvková organizace, Psáry. Jílovská 141

  • Název: Základní škola Psáry, příspěvková organizace, Psáry. Jílovská 141
  • IČO: 63833832
  • Adresa:
    Jílovská 141
    25244 Psáry
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SNOOZELEN
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 02.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016