Profil zadavatele: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování vzdálené správy, monitoringu a podpory provozu infrastruktury výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021 06.12.2021 11:00
Nákup notebooků, jejich příslušenství a monitorů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 26.11.2021 12:00
Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 21.10.2021 10:00
Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv
podlimitní Zadáno 22.07.2021 20.08.2021 12:00
Tisk letáků k Integraci oblastí Kolínska a Kutnohorska
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 25.06.2021 10:00
Zajištění pronájmu, servisu, provozu a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 25.05.2021 14:00
EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VÝHODNOSTI ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OBJEDNÁVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
Dodávka softwarových licencí v rámci multilicenčních programů společnosti Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 20.01.2021 12:00
Nákup osobního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2020 08.10.2020 11:00
SOFTWARE PRO KONSTRUKCI JÍZDNÍHO ŘÁDU NA ŽELEZNICI
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 15.06.2020 12:00
Právní služby
podlimitní Zadáno 25.05.2020 29.06.2020 10:00
OPTIMALIZACE TARIFNÍHO USPOŘÁDÁNÍ PID NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 27.05.2020 09:00
Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 05.05.2020 11:00
Licence na datovou sadu StreetNet CZE pro tvorbu grafikonů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 14:00
Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
podlimitní Zadáno 01.04.2020 13.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››