Profil zadavatele: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova ICT infrastruktury
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2024 28.05.2024 13:00
Nákup terénního užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 09:00
Průběžné průzkumy na vytíženost spojů, kvalitu přepravy a zjišťování dopravních potřeb obyvatel Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 11.03.2024 13:00
Rámcová dohoda: Chytré zastávky - modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice
nadlimitní Hodnocení 05.02.2024 25.03.2024 13:00
Zpracování studie na téma: Model prodeje jízdních dokladů a odbavení cestujících v železniční osobní dopravě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2023 05.01.2024 14:00
Smlouva o právní podpoře při přípravě zadávací dokumentace pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a související poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 06.10.2023 12:00
Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
podlimitní Zadáno 05.05.2023 24.05.2023 12:00
Dodávka 12 kusů zařízení pro zajištění přepravní kontroly IDSK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 16.05.2023 12:00
IT správa sítě a servis ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 23.11.2022 12:00
Hosting portálu pro podporu elektronického podepisování smluv na virtuálním serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 19.09.2022 09:00
Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 21.10.2021 10:00
Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv
podlimitní Zadáno 22.07.2021 20.08.2021 12:00
Právní služby
podlimitní Zadáno 25.05.2020 29.06.2020 10:00
Licence na datovou sadu StreetNet CZE pro tvorbu grafikonů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 14:00
Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
podlimitní Zadáno 01.04.2020 13.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››