Profil zadavatele: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o právní podpoře při přípravě zadávací dokumentace pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a související poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 12:00
Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
podlimitní Zadáno 05.05.2023 24.05.2023 12:00
Dodávka 12 kusů zařízení pro zajištění přepravní kontroly IDSK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 16.05.2023 12:00
Nákup užitkového automobilu - revizorské vozidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 01.06.2023 09:00
Dodávka označníků pro zastávky ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2023 28.03.2023 12:00
Nákup užitkových automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 12.12.2022 09:00
Doplnění studie na téma "Pořízení železničních kolejových vozidel (ŽKV) do majetku Prahy a Středočeského kraje - analýza a multikriteriální posouzení možných variant realizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 23.11.2022 12:00
IT správa sítě a servis ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 23.11.2022 12:00
Smlouva o poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2022 26.09.2022 12:00
Hosting portálu pro podporu elektronického podepisování smluv na virtuálním serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 19.09.2022 09:00
PRŮBĚŽNÉ PRŮZKUMY NA VYTÍŽENOST SPOJŮ, KVALITU PŘEPRAVY A ZJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH POTŘEB OBYVATEL STŘEDOČESKÉHO KRAJE“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 14.04.2022 13:00
Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 21.10.2021 10:00
Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv
podlimitní Zadáno 22.07.2021 20.08.2021 12:00
Právní služby
podlimitní Zadáno 25.05.2020 29.06.2020 10:00
Licence na datovou sadu StreetNet CZE pro tvorbu grafikonů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››