Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace
  • IČO: 71294643
  • Adresa:
    U Stadionu 787
    26601 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_4873.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy U Stadionu 787
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 27.07.2021 10:00
Odvlhčení objektu DDM Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 10:00
Vybavení učebny ITC a digitálních technologií
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
Vybavení učebny chemie a fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
DDM Beroun - technické vzdělávání
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020
Schodolez a invalidní vozík
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
Vybavení polyfunkční modelářské dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016