Profil zadavatele: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

  • Název: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534
  • IČO: 62444646
  • Adresa:
    Komenského 1534
    289 22 Lysá nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_47.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení