Profil zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438

  • Název: Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438
  • IČO: 49521641
  • Adresa:
    U Sociálního domu 438
    278 01 Kralupy nad Vltavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_42.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 22.06.2023 11:00
Odvlhčení a sanace 1. PP objektu Dětského domova a Školní jídelny Kralupy nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 22.06.2023 10:00
Zahradní altán-výroba a montáž
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 13.08.2021 10:00
Renovace fasády a výměna okapového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 09.07.2021 10:00
Certifikované herní prvky do zahrady-výroba a montáž
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 14.12.2020 10:00
Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 438
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 13.11.2020 10:00
Výměna zábradlí na schodišti v budově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 25.09.2020 10:00
Pořízení automobilu pro přepravu osob – 9 míst
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 20.08.2020 10:00
Pořízení a instalace klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
Pokládka PVC -chodby a schody
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 17.07.2019 10:00
Výměna elektrických rozvodů a zapojení silnoproudé elektrotechniky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 14.06.2019 10:00
Celková oprava sociálního zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 13.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016