Profil zadavatele: Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 44685165
  • Adresa:
    Psáry 138
    252 44 Psáry
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523719

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vitamínových prostředků z FKSP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2023 01.11.2023 13:00
vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce budovy č. 2 – u rybníka“, dle předané studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 28.12.2022 10:00
VZMR-POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU DOMOVA LAGUNA PSÁRY-dodávka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 04.01.2023 10:00
Rekonstrukce prodejny Psárské pekárny při Domově Laguna Psáry
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2021 14.05.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016