Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  • IČO: 61664651
  • Adresa:
    Mendelova 131
    256 01 Benešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_38.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup míchacího krmného vozu pro potřeby praktické výuky žáků ŠVP Agropodnikání v roce 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 05.06.2024 13:30
Nákup profesionální pračky pro jezdeckou výstroj včetně přípravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2024 24.04.2024 13:00
VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století. – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 14:45
Pořízení vybavení IT
podlimitní Hodnocení 23.02.2024 03.04.2024 14:00
VOŠ a SZeŠ Benešov - rekonstrukce kanalizace - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2024 29.02.2024 14:00
Nákup digitálních mikroskopů s LCD obrazovkou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2023 21.12.2023 09:00
Veterinární výukové modely a kostry zvířat, simulátory kritických stavů zvířat - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2023 02.01.2024 18:00
Učební pomůcky pro obor Agropodnikání - termokamery, meteostanice, navigace, penetrometr
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2023 10.11.2023 10:00
Nákup nového stravovacího systému do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2023 19.09.2023 11:00
Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy
podlimitní Zadáno 13.07.2023 07.08.2023 10:00
Smlouva o dílo - oprava silnoproudých rozvodů v odborné učebně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2023 18.04.2023 09:00
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov - vybudování ohrady výběhu pro koně - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 11:00
Dodávka pohonných hmot
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2023 15.03.2023 15:00
VOŠ a SZeŠ Benešov - škola 21. století. - PD a AD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 17.03.2023 11:00
Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - nákup licence knihovního systému - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 11.11.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››