Profil zadavatele: Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21

  • Název: Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21
  • IČO: 70838721
  • Adresa:
    Smetanova 21
    294 71 Benátky nad Jizerou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_36.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646273
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_36.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
nákup harfy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 17.02.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016