Profil zadavatele: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209905
  • Adresa:
    Kolešovice 180
    27002 Kolešovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_35.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036357

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní činnost-správa IT infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 24.01.2023 12:00
Vyhotovení realizační dokumentace (DPS) systému Elektrická požární signalizace (EPS)“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 07.06.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016