Profil zadavatele: Domov U Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov U Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874736
  • Adresa:
    Nová 303
    294 42 Luštěnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_29.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní dlouhodobá správa IT v pro Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.01.2019 18.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016